Пластификатор Карбопласт 120Н - зимен

Характеристики
Размери Разфасовка: 1л, 5л или 20л.
Материал Течен.
Забележка Ускорява процеса на втвърдяване на бетона. Ползва се основно зимно време, при ниски температури, може и целогодишно.
Дозировка 1% - 2% от масата на цимента

Карбопласт 120Н - високоефективна комплексна химична добавка на база поликарбоксилатен етер и електролити. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб­лици 7 и 3.1/3.2. Не предизвиква ко­розия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А. Използва се при направата на бетон както при нормални, така и при ниски темпера-тури и с понижено В/Ц съотношение.
Начин на действие:
За разлика от конвенционалните су­перпластификатори, КАРБОПЛАСТ 120Н по-бързо се адсорбира върху повърх­ността на циментовите частици, като й придава отрицателен потенциал /електростатичен механизъм на диспергиране/. Освен това, благодарение на дългите странични вериги, съдържащи се в карбоксилат­ния етерен полимер се получава до­пълнителна преграда между цимен­товите частици /пространствен ефект на отблъскване/ и предотвратяват тяхното слепване. По този начин се стабилизира и повишава дис­персионния ефект и полученият бетон се характеризира с по-ниско В/Ц. Добавените соли понижават температурата на замръзване на течната фаза в пресния бетон и ускоряват набирането на механични якости при ниски температури.
Начин на употреба: За получаване на оптимален пласти­фициращ ефект е желателно сухите материали да се омокрят с 60 ÷ 70% от водата. След това се влага добав­ката и след достатъчно хомогенизи­ране се добавя останалото количество необходима вода за получаване на желаната консистенция..
Предимства: Повишена мразоустойчивост. Позволява бетониране и при отрицателни температури. Пластичен бетон с ниско В/Ц съотношение.Повишени якости. Хомогенност на бетоновата смес, без разслояване.Повишена плътност на бетона.По-висока устойчивост на атмос­ферни условия.Подобрена повърхност на бетона. Улеснено дозиране.

  • Код на продукта: 150.5
  • Статус: В Наличност
  • 7.50лв./бр.

  • Без ДДС: 6.25лв./бр.

Възможни варианти