Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„ПВН - 97”  ЕООД  предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
С приемането на Общите условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставката на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. На страницата formsbg.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. „ПВН - 97” ЕООД гарантира на своите потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.