Пластификатор Карбопласт 160

Характеристики
Размери Разфасовка: 1л, 5л или 20л.
Материал Течен.
Забележка Универсален пластификатор. Ползва се целогодишно.
Дозировка 0.6% - 1% от масата на цимента

Карбопласт 160 - е ново поколение силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб­лици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква ко­розия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А. Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течли­вост, високи якости и дълготрайност.
Начин на действие: За разлика от конвенционалните су­перпластификатори, КАРБОПЛАСТ 150 С по-бързо се адсорбира върху повърх­ността на циментовите частици, като й придава отрицателен потенциал /електро-статичен механизъм на диспергиране/. Освен това, благодарение на дългите странични вериги, съдържащи се в карбоксилат­ния етерен полимер се получава до­пълнителна преграда между цимен­товите частици /пространствен ефект на отблъскване/ и предотвратяват тяхното слеп­ване. По този начин се стабилизира и повишава дис­персионния ефект и полученият бетон се характеризира с по-ниско В/Ц и по-високи якости..
Начин на употреба:
За получаване на оптимален пласти­фициращ ефект е желателно сухите материали да се омокрят с 60 ÷ 70% от водата. След това се влага добав­ката и след достатъчно хомогенизи­ране се добавя останалото количество необходима вода за получаване на желаната консистенция.
Предимства: Пластичен бетон с много ниско В/Ц съотношение. Хомогенност на бетоновата смес, без разслояване. Висока механична якост. Висока плътност на бетона. По-висока устойчивост на атмос­ферни условия. Подобрена повърхност на бетона. Улеснява дозирането. Повишена водоплътност на бетона най-малко с 1 клас.

  • Код на продукта: 150.3
  • Статус: В Наличност
  • 6.60лв./бр.

  • Без ДДС: 5.50лв./бр.

Възможни варианти